Nieuws overzicht

Nieuws overzicht

Draaiboek en reglement 1e Omloop Bronneger Bult zondag 1 mei

Welkom bij De 1e Omloop Bronneger Bult op 1 mei 2016


Dit jaar staat deze Omloop voor de 2e keer op de KNWU kalender. Helaas kon de 1e Omloop vorig jaar geen doorgang vinden wegens organisatorische problemen.
Hopelijk zal de omloop Bronneger Bult binnenkort te boek staan als een van de mooiste omlopen van Nederland. Het zal naar verwachting een zware koers worden vanwege het slopend stuk vals plat dat in de omloop is opgenomen. Maar ook de open stukken waar de wind vrij spel heeft en waar het met een beetje wind op de kant gaat kunnen als scherprechter in deze koers een rol spelen. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om er een mooie wedstrijd van te maken. De verwachting is dat de sterkste renner/renster deze Omloop zal winnen.
Met financiële ondersteuning van onze sponsoren kunnen wij deze wedstrijden organiseren. De wedstrijden worden verder mogelijk gemaakt door ca. 30 vrijwilligers, die deze hele dag in touw zijn om de wedstrijden tot een groot succes te maken.
De aanwonenden aan- en in de omgeving van het parcours zijn met een aankondigingsbrief door w.v. Omega in kennis gesteld van de organisatie van deze wedstrijd.
De start van de wedstrijden vindt plaats in Drouwen/Bronneger. De start en finish is aan de Lemenweg in Bronneger/Drouwen.
Tegelijk met de Omloop Bronneger Bult zal er een sponsornetwerktoertocht worden georganiseerd. Al met al kunnen we zeggen dat we er alles aan doen om Drenthe op de wielerkaart te houden.
Namens het organisatiecomité wens ik alle deelnemers, gasten, vrijwilligers en belangstellenden een onvergetelijke en sportieve dag toe.
Gert de Veen, wedstrijdcommissie W.V. Omega.

De Omloop Bronneger Bult wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsor Polytec Nederland/ Assen
Sub- Sponsoren
1. Baxbier www.baxbier.com www.facebook.com/baxbier
2. Mijn Accountant www.mijnaccountantgroningen.nl
3. De Witte Verzekeringen www.witte.nl www.facebook.com/dewitteassurantien
4. Bike Like Roden www.bikeliferoden.nl www.facebook.com/bikeliferoden
5. & Bloemen www.enbloemen.nl www.facebook.com/enbloemenborger
6. Lawi Nederland www.lawishop.nl www.facebook.com/lawinederland
7. RSP Zuidbroek www.rspzuidbroek.nl
8. Nieba Bouw Wildervank www.nieba.nl
9. Auto’s Nefkens Noord/Pure Energie Enschede/Dijkhuis2wielers Zuidbroek/ W.V de Kannibaal en w.v. Tandje Hoger
10.KBM Alloys Delfzijl KBM Alloys www.kbmaffilips.com
11. Hekman Installatietechniek Norg www.hekmannorg.nl
12.Alinghoek Drouwen www.alinghoek.com

13. TH Sieling Project: – Advies – Initiatief – Ontwikkeling – Management
13.Clubsponsors: TENCO Zaandam, Rabobank Zuid-Oost Groningen, SCHN Hoogezand, Patrick van Bergen Interieurbouwers, NIEBA Wildervank

Tevens dank aan : KNWU district Noord!

Colofon
Organisatiecomité
Jan de Veen Voorzitter- wedstrijdleider Omega
Hink Visser Penningmeester- wedstrijdleider Omega
Ronnie Poelstra PR & sponsorcommissie
Geert vd Veen PR & sponsorcommissie
Marten Veen PR
Tom Akkerman PR
Monique de Veen Inschrijving Alinghoek (750 m van start)
Marianne de Veen Inschrijving Alinghoek (idem)
Aleida van der Veen Inschrijving Alinghoek (idem)
Heike v Dijken Wagen- en motorpark ( 3 auto’s en 2 motoren)
Ard Prins Opbouw-Materialen- jurywagen en geluid
Erwin Scholten Opbouw-Materialen – indeling verkeersposten
Gert de Veen wedstrijdorganisator wvomga@gmail.com

Permanence Groeps-&familieaccommodatie Alinghoek, Alinghoek 16a Drouwen
Kleedgelegenheid idem
Parkeergelegenheid idem en achter de OudeWaag aan de
Hoofdstraat 25 te Drouwen, vlakbij het parcours.

Algemeen telefoonnummer:
06-38930335 Gert de Veen

EHBO ingericht bij start/finish (zie laatste blz)

Programma 1e Omloop Bronneger Bult 1 mei 2016
08.00 uur opbouw parcours en inrichting inschrijving
09.00 uur plaatsing jury-bus en installeren geluid
10.00 uur Jury vergadering in de jury bus
11.00 uur start Dameskoers over 14 ronden (60,2 km)
12.30 uur Finish Dameskoers
12.45 uur Prijsuitreiking
12.45 uur Finish sponsor-contact-tocht op de Bronneger Bult
13.00 uur start Masters 50+ en Sportklasse over 13 ronden
(55,9km)
14.20 uur Finish Masters en Sportklasse
14.40 uur Prijsuitreiking
15.00 uur start Amateurs over 16 ronden (68,8 km)
16.40 uur finish Amateurs
17.00 uur Prijsuitreiking.
17.00 uur Afbouw parcours

Juryopstelling 1e Omloop Bronnger Bult 1 mei 2016
Voorzitter Nelie Schouten
Wedstrijdcomm. 2 / Secretaris Jacob Strijbosch,
Wedstrijdcomm. 3 Koos Feiken,
Aankomstrechter Be Zwiers,
Commissaris 1 Sjaco de Waal,
Commissaris 2 Christien Janssen,
Microfonist Rikus Bartol,
Videofinish Hendrik-Jan Kiers.

Consul District Noord KNWU: Wolter Zwart Hoflaan 30 8443 GE Heerenveen Tel.: 0513671638 mob. 0651104646 email: wolterzwart@kpnplanet.nl

Prijzenschema
Dames
 Prijzenschema G:
Aantal eindprijzen afhankelijk van inschrijving, momenteel 8 eindprijzen
Bergsprint:
over 3 aankomsten bij start/finish- bergtrui en premie
Premiesprint:
1x 5 premies
Sportklasse/ Masters 50+
 Prijzenschema R:
20 eindprijzen
 Bergsprint:
over 3 aankomsten bij start/finish- bergtrui en premie
 Premiesprint:
1x 5 premies
Amateurs
 Prijzenschema M:
30 eindprijzen
 Bergsprint:
over 3 aankomsten bij start/finish- bergtrui en premie
 Premiesprint:
2x 5 premies

Volgauto’s en motoren
Auto’s
Tesla van Pure Energie Enschede chauffeur G.v.d. Veen
Materiaal/volgauto w.v. Tandje Hoger chauffeur Lotte de Veen
Peugeot bedrijfswagen Nefkens Noord chauffeur Erwin Scholten
Materiaalauto w.v. Kannibaal chauffeur Freddy v Dijken
Bezemwagen VW bus Dijkhuis2wielers chauffeur Jan Dijkhuis
Reserve chauffeurs:
Marten Veen
Heike van Dijken
Motoren
Harley motorrijder Marcel Pera
Honda motorrijder Dorus Heijnen

Plattegrond parcours/ verkeersmaatregelen:
Lemenweg, Hoofdstraat, Stobbenweg, Dorpsstraat, Gasselterstraat.
Thv nr 3 Start finish

Overzicht Lemenweg/Stobbenweg, 500 meter na start/finish
Verkeer Lemenweg wordt afgesloten. Doorgang Stobbenweg/
Molenweg wordt voor verkeer vrijgehouden.

Parcoursgedeelte Stobbenweg-Dorpsstraat-Gasselterstraat. Doorgang
Dorpstraat wordt gedeeltelijk vrijgehouden voor verkeer.

Doorgang Lemenweg- Drouwenerstraat wordt gedeeltelijk vrijgehouden voor
doorgaand verkeer.

Verkeersregelaars
Verkeersposten Naam geb datum adres postcode woonplaats certificaatpost plaats op de weg
1 M. Abee  x verkeersregelaar Molenweg-Stobbenweg
1 H. Bos  x verkeersregelaar Lemenweg-Molenweg
2 A. Groen x verkeersregelaar Bij de OudeWaag (parkeren)
2 J. Top  Groningen achter Oude Waag
3 J. Hoekstra  x verkeersregelaar Stobbenweg/Gasselterstraat/Buinerstraa
3 H. Holman  x verkeersregelaar Stobbenweg/Gasselterstraat/Buinerstraa
4 M. Hut  x verkeersregelaar Dorpsstraat-Gasselterstraat
5 J. Kamminga  x verkeersregelaar Gasselterstraat/ Lemenweg/Drouwenerstraat
6 J. Middel  x verkeersregelaar Gasselterstraat/ Lemenweg/Drouwenerstraat
6 S. Woldijk  x verkeersregelaar Lemenweg-Hofakkersweg

WEDSTRIJDREGLEMENT 1e Omloop Bronneger Bult Drouwen
1. De 1e Omloop door Bronneger Bult Drouwen, hierna te noemen “de wedstrijd”, wordt op zondag 1 mei 2016 georganiseerd door WV Omega , hierna te noemen “de organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen van overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.
2. Deze wedstrijd, waarvan de afstand voor dames 60,2 km, voor sportklasse/masters 50+ 55,9 km en voor Amateurs 68,8 km bedraagt staat open op basis van individuele inschrijving. 3. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de KNWU.
4. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: de reglementen, bepalingen en instructies van de KNWU en de organisatie en de te volgen route.
5. De wedstrijd wordt verreden in het kader en volgens de regels van de Nationale wedstrijden voor Amateurs, Sportklasse en Dames/elite-amateurs.
6. Het uitreiken van de rugnummers heeft plaats vanaf 10.00 uur voor de Dames Elite/amateurs, vanaf 12.00 uur voor de sportklasse/masters 50+ en vanaf 13.00 uur voor de amateurs in de Permanence Alinghoek, Alinghoek 16 a Drouwen. Ter plaatse dient er respectievelijk door de dames 4 euro en door sportklasse/masters en amateurs 2 euro per renner voor de deelname aan de organisatie/ inschrijving te worden betaald. De rugnummers dienen door de renner/ster te worden afgehaald, tegen inlevering van de geldige licenties van de deelnemers. Na afloop worden de licenties tegen inlevering van de rugnummers in de permanence, het gebouw Alinghoek geretourneerd. Er zal €5,- kosten per licentiehouder in rekening worden gebracht wanneer hieraan niet wordt voldaan.
7. Kleedgelegenheid bevindt zich eveneens in de Alinghoek aan de Alinghoek 16a te Drouwen. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren. Deelnemers dienen enkel en alleen gebruik te maken van de kleedruimtes, niet van de andere ruimtes in het pand. Binnen is het verboden fietsen te plaatsen.
8. De juryvergadering vindt plaats om 10 uur in het de jurybus bij start-finish.
9. Er is geen radio-communicatieapparatuur
10. De definitieve deelnemerslijsten zijn 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd verkrijgbaar bij de startlocatie. De deelnemers stellen zich op aan de hand van de aanwijzingen van de microfonist. De chip wordt door de jury voor aanvang van de wedstrijd gecontroleerd. Volg daarvoor de aanwijzingen van de microfonist.
11. De geneutraliseerde start voor elke start is ongeveer 500 meter. De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar aangebrachte rugnummers.
12. Er is geen verzorging. Er zal geen ronde vergoeding worden gegeven voor eventueel pech. De organisatie zet een neutrale materiaalauto in met beperkt aantal voor- en achterwielen.
13. De voorrij- en volgauto’s een motoren stellen zich bij start finish op en wachten op aanwijzingen van de jury. Het meerijden in deze wedstrijd door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende politiekorps worden verwijderd.
14
14. De VW Bestelbus is de bezemwagen.
15. Er wordt geneutraliseerd gestart in een gesloten peloton. Na +/- 500 m volgt op aanwijzing van de wedstrijdleiding de reële start.
16. De maximale achterstand in de wedstrijd bedraagt in principe 2 tot 3 minuten, tenzij anders bepaald door de jury.
17. Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie gecertificeerde verkeersregelaars geplaatst. De deelnemers dienen te allen tijde de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.
18. De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen zal minimaal leiden tot startverbod of uitsluiting van de wedstrijd. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de naast de weg gelegen fietspaden. Renners die afwijken van de door de wedstrijdleiding aangegeven route worden uitgesloten van de wedstrijd.
19. Er is in elke wedstrijd een klassement voor de Bergsprint. Deze bergsprint wordt over 3 ronden beslist op de zogenaamde start/finishstreep. De nummers 1 tot en met 5 krijgen respectievelijk 5,4,,3, 2 en 1 punt. De jury neemt de beslissing in de wedstrijd of dit over aansluitende ronden of afzonderlijke ronden betreft. De renner die in deze 3 ronden de meeste punten verzamelt wint de prijs en de bergtrui. De bergtrui wordt direct na afloop van de koers op het podium uitgereikt.
Er is voor de sportklasse/Masters en Dames 1 premieronde, waarbij de 5 eersten een premie ontvangen. Bij de amateurs zijn 2 premierondes, waar door de eerste 5 een premie in ontvangst kan worden genomen.
Eindprijzen worden bepaald, afhankelijk van het aantal deelnemer/sters. (zie punt 25)
20. De finish van de Dames vindt plaats omstreeks 12.30 uur, van de sportklasse/ masters 50+ omstreeks 14.20 uur en van de Amateurs omstreeks 16.40 uur aan de Lemenstraat te Drouwen.
21. Huldiging: de nrs. 1, 2 en 3, alsmede de winnaar van de Bergprijs, dienen zich direct na de wedstrijd beschikbaar te houden voor de huldiging bij de jurywagen.
22. Eventuele medische controle wordt bekend gemaakt via de microfonist en een duidelijk zichtbaar mededelingenformulier op de jurywagen.
23. Renners op achterstand, meer dan 2-3 minuten dan wel door de jury bepaalt, worden op aanwijzing van de jury (vroegtijdig) uit koers gehaald. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de wedstrijdcommissarissen worden ingediend, die daartoe bereikbaar is in de jury-vergaderruimte/ bij de jurybus.
24. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomen.
25. Het is voor de renners/sters verboden om in het openbaar te urineren. Bij start/finish en in de permenance zijn toiletvoorzieningen aanwezig. De jury kan hier op toezien en bij overtreding een startverbod opleggen.
25. Op de individuele uitslag voor Dames is het prijzenschema G, voor Sportklasse/masters het prijzenschema R en voor de Amateurs prijzenschema M van toepassing.
26. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de desbetreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden sancties plaats tegen de desbetreffende begeleider.
15
27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijd technische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t organisatorische aangelegenheden de organisatie.
PARKEREN

Er is voor de renners- publiek gelegenheid tot parkeren achter het voormalig restaurant/ autobioscoop de Oude Waag aan de Hoofdstraat in Drouwen. Het restaurant is gesloten. Daarnaast is er parkeergelegenheid bij de permenance Alinghoek te Drouwen.
 Het is niet toegestaan voor renners/rensters en publiek om in de berm nabij het parcours aan de Hoofdstraat, Molenweg te parkeren. De politie zal toezien op het parkeergedrag!
Overzicht van de dichtstbijzijnde ziekenhuizen:
 Wilhelmina Ziekenhuis Europa-weg Zuid 9401 RK Assen 0592-325555
 Refaja Ziekenhuis Boerhaavestraat 1 9501 HE Stadskanaal 0599-654654
 Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 9700 RB Groningen 050-361 61 61
 Scheper Ziekenhuis Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen 0591-691911
EHBO; Eigen tent na start/finish
99650286 Mevr. Anke Vreeman
99650288 Dhr. Jos Kingma
99637428 Dhr. André Coolen
99650181 Dhr. Martin Jacob Brink
99650182 Dhr. Florian Wattum van